Amdano Ni /

 About Us

Mae'r Sefydliad H'mm, sydd wedi ei ffurfio'n ddiweddar, yn ymdrechu pontio'r bwlch rhwng beirdd a phobl trwy ddod â mwy o farddoniaeth gyfoes i'r cyhoedd ac, yn enwedig, i'r gweithle.

Trwy ddefnyddio'r cynllun 'Mabwysiadu Bardd' ceir cyfundrefnau cydweithio gyda bardd i ddarparu darlleniad barddoniaeth yn y gweithle a all ychwanegu'n ddifesur at les a hapusrwydd staff.

Mae'r Sefydliad H'mm wedi sicrhau'n barod cefnogaeth - a chyfranogiad mewn digwyddiadau cyhoeddus - nifer o feirdd adnabyddus Cymru.

The newly formed H'mm Foundation is seeking to bridge the gap between poets and people by bringing modern poetry more into the public domain and particularly to the workplace.

Using the 'Adopt a Poet' scheme, organisations will be able to engage a poet to deliver a workplace poetry reading, which can add immeasurably to the well-being and happiness of staff.

The H'mm Foundation has already secured the support - and participation in public events - of several well-known Welsh poets.

Digwyddiadau /

 Events

Bydd Sefydliad H’mm yn cael ei lansio’n swyddogol ar Lwyfan Glanfa Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd, ar y 7fed o Ragfyr am 6.30pm, pan fydd rhai o feirdd gorauír wlad, gan gynnwys Bardd Cenedlaethol Cymru, Gillian Clarke, a cholofnydd y Western Mail, Menna Elfyn, yn darllen eu gwaith. Mynediad am ddim.

The H’mm Foundation will be officially launched on the Glanfa Stage at the Wales Millennium Centre, Cardiff on December 7th, 6.30pm, when some of the country’s top poets, including National Poet of Wales Gillian Clarke and Western Mail columnist Menna Elfyn, will read their work. Admission is Free.

Cyswllt /

 Contact

[email protected] [email protected] Follow us